Encuentro rules

Use mirada y cabecéo

________ o o o ________

The ballroom seats will be grouped in two sections: for leaders and for followers; we strongly encourage Participants to take seats according to this rules and to make cabeceo from there

________ o o o ________

We encourage pairs to enter the dance floor after making an eye contact with the leader of the approaching pair and receiving approval from him/her

________ o o o ________

Careful navigation is important for a harmonious dance. Please respect ronda: we move counter-clockwise in concentric rondas around the floor

________ o o o ________

Change partners and leave the dance floor empty after each tanda

________ o o o ________

Milonguero style, close embrace, keeping feet close to the floor and avoiding long steps are preferred

________ o o o ________

Reguły encuentro

Zapraszamy za pomocą mirada y cabecéo

________ o o o ________

Miejsca siedzące w sali balowej będą podzielone na dwie sekcje: dla Prowadzących i dla Podążających; gorąco zachęcamy Uczestników do zajmowania miejsc zgodnie z tą zasadą i wykonywania cabeceo stamtąd

________ o o o ________

Zachęcamy pary do wchodzenia na parkiet po nawiązaniu kontaktu wzrokowego z Prowadzącym nadchodzącej pary i uzyskaniu od niego zgody

________ o o o ________

Uważna nawigacja jest ważna dla komfortu i harmonii tańczących. Prosimy o szanowanie rondy: poruszamy się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w koncentrycznych rondach wokół parkietu

________ o o o ________

Po każdej tandzie schodzimy z parkietu i zmieniamy partnerów/partnerki

________ o o o ________

Preferowany styl Milonguero, bliskie objęcie, trzymanie stóp blisko podłogi i unikanie długich kroków

________ o o o ________