Accommodation

There are two 3* hotels in Polish Cieszyn:

There are also two 3* hotels in Czech Cieszyn (Český Těšín), Czech Republic:

NOTE: the permissible alcohol content in the driver's blood is 0.00 in the Czech Republic.

__________________

There is a considerable number of apartments, rooms and other accommodation searchable via www.booking.com available in Cieszyn (however, their availability for dates including the days of the Encuentro is rapidly decreasing).

If you choose to sort by distance from the city center (see red box below), we will get the nearest facilities (the Encuentro venue is situated almost exactly in the center).

 Noclegi

W polskim Cieszynie są dwa hotele 3*:

W Czeskim Cieszynie (Český Těšín) także znajdują się dwa hotele 3*:

UWAGA: dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi w Czechach 0,00 promila.

__________________

W Cieszynie jest sporo apartamentów, pokojów i innych noclegów wyszukiwalnych za pomocą serwisu www.booking.com (jednak ich dostępność na daty obejmujące dni Encuentro już szybko maleje).

Jeżeli przy wyszukiwaniu wybierzemy sortowanie wg. odległości od centrum miasta (patrz czerwona ramka poniżej), dostaniemy najbliższe obiekty (sala balowa jest niemal dokładnie w centrum).